Tjänster


Vi utför:

* Projektering av schakt och telekablar

* Projektering av telenätsbyggnad

* Kabeldragning

* Stolplinjebyggnad

* Kabelskarvning

* Rasering av stolpar och kablar

* Kvistning och röjning i stolplinjer

* Grundisolering av källarvåningar

STARTSIDA       |       TJÄNSTER       |       OM OSS       |       SCN       |       KONTAKT